VASK - IMPREGNERING


 

Hver eneste dag er teglstein utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, sur nedbør, alger og mose. Dette fører til at taket slites. Spesielt vekst av alger og mose gjør at tegelen holder på fukt og moserøttene gror innover i tegelen, gjør overflaten porøs og den slites mye raskere ned. Tegelstein kan gjennom vinteren bli utsatt for frostsprenging når overflaten suger regnvann inn i overflaten og fryser til is. Etter som tiden går slites tegelsteinen kontinuerlig ned når været tærer på overflaten, noe som igjen kan forårsake skader på resten av huset. I de verste tilfeller vil vanninntrengningen komme helt inn i huset og skade vegger inne i selve huset/blokken.

Vask og impringnering:
Overflaten av tegelstein fasade rengjøres, mose fjernes og transporteres bort, nødvendig tildekning utføres, derefter påføres impringnering SurfaPore C.

Se også informasjon: http://surfa.no/surfa/

SurfaPore C er laget for å beskytte betong og brukes på gulv, vegg, belegningstein, teglstein og mange typer naturstein.
Den kan brukes både innendørs og utendørs. Impregneringsvæsken trekker dypt inn i underlaget og binder seg til poreveggene på et mikroskopisk nivå. SurfaPore C er klassifisert som vanntett på betongvegg.
Samtidig gjør produktets oppbygning at underlaget beholder 96 % av pusteevnen

Vask

takfornyer